Duyurular  Şirketimizden Haberler
 
Hakkımızda Yapı
Hakkımızda
 
 
 

 

 

Antrepo Kamera sistemleri

     

NASIL BİR ANTREPO KAMERA SİSTEMİ KURULMALI VE EK 81/A VE DÜZELME BEYANINA GÖRE KAMERA SİSTEMİ KURULUR LEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ,

Bilindiği üzere antrepo camiasında 02/12/2014 tarihinde bir takım yaptırımlar yüklenilmiş olup bunlardan bir tanesi de buzdağının görünen kısmı kamera sistemidir.
Bakanlık konu ile ilgili bir şartname hazırlayıp , daha sonra gerek itirazlarımız gerek bu sistemin yanlı bir firmaya doğru kayması nedeni gerekse diğer itirazlar neticesinde  bir takım düzeltmeler yapmıştır. Aslında bu düzeltme bir yandan sistemi  daha kullanılabilir hale getiriyor gibi  gözükse de asıl RESMİ GAZETE ‘DE ilan edilen şartlar iptal edilmediğinden yatırım yapacak işletmeleri ve montaj yapacak firmaları doğru yönlendirememektedir.
Son düzenlemede seçilecek kamera modellerindeki (TAM ÜYE) şartı da  daha önce her Antrepo İşletmesinin yolunun kesiştiği firmayı –ki bu firmanın sahibi antrepo sahiplerini ciddi manada üzen sözler ifade etmiştir- devre dışı bırakmıştır ve 26 ana üyede bu şartları sağlayan daha geniş yelpazede üreticilere yönlendirmiştir.TAM üye firmalarını http://www.onvif.org/About/MemberList.aspx adresinden kontrol edebilirsiniz.
Ayrıca yaptığımız testler sonucunda antrepo içinde ses algılama fonksiyonun depolama alanlarında olan ve vazgeçilmez yükleme ve taşıma aracı olan Forklift’in her hareketinde  alarm sinyali göndermesi bir bilgi kirliliğine sebep olmaktadır. 
Test ettiğimiz depoda sadece bir saate 600 den fazla mail trafiği olduğunu gözlemledik ve raporladık. Elde ettiğimiz bu ve benzeri sonuçları ilgili birimler ile sözlü ve yazılı olarak paylaştık. Kullanılmayacak hiçbir sistemin talep edilmesi milli servet kaybını önleyecektir.

 

Nasıl bir kamera sisteminin kurulması gerektiği ;
Giriş-Çıkış Alanları ;
Antrepo ana giriş çıkış kapısını araçların mal boşaltma anını , varsa sundurma altı alanını ve malın depodan ilk giriş anını görecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Yeni düzenlemede beyan edildiği gibi ; araç girişi, insan girişi ,muayne ve eşya girişi yapan tüm alanlarda 1080P (Yani en az 2 mega pixel kamera ve bu kameraların 15 fps (Fps : 1 saniyede görüntü alabileceği kare sayısı) hızında çalışması .
31.01.2015 yapılan nihayi düzeltmeye göre kameralarda akıllı video algılama özelliği istenmektedir.
Bu özellik tüm kameralarda değil de sadece giriş çıkış alanlarındaki kameralarda kullanılmalı, çünkü tercih edilecek ürün maliyetini doğrudan etkileyecek bir özelliktir.

 

 

Diğer Alanlar ;
Gene yeni düzenlemede beyan edildiği gibi ; antreponun kalan tüm alanlarına en az 720p  (Yani en az 1 mega pixel kamera ve bu kameraların 10 fps (Fps : 1 saniyede görüntü alabileceği kare sayısı) hızında çalışması gerekmektedir.
Kör alan tanımının eşik değeri nedir ? Yani 3000m2 üzerine kurulu bir antrepoda her alanın raflar ile donatılmış olma durumunda her raf arasına kamera mı gerekmekte mi ? Bu soruyu gelen memura sorduğumuzda kendisinin de bizlere aydınlatıcı cevap veremediğini gördük.
Lakin gene işi sağlam yapmak amacı ile ger ne kadar gereksiz olsa da her alana bu ürünlerden konulmalıdır.

Sistem Üzerinde Çalışması Gereken İkaz Sistemleri ;
1.IP Kameralar üzerinde darbe algılamayı fark eden yani sabit ekran çerçevesinin % 40 dan fazla değişmesi halinde kullanıcıyı uyaran TEMPER ayarı
2. IP Kameralar üzerinde lens ve çevresinin kapatılması ve engellemesi halinde LENS COVER (Bu da bir çeşit TEMPER Alarmıdır) ayarı
3. Tercih edilecek Kamera ürünlerinin  tavsiye edilen çalışma ısısı aralığı dışına çıktığında ISI ALARMI, (Bizim müşterilere sunduğumuz ürünler -20 ile + 60 arası çalışıyor ne zaman devreye girecek merak söz konusu ama )
4. ANA sistem kapandığından , Cihaz kapandı bilgisi ikazı
5. Herhangi bir kameranın arıza veya sabotaj halinde de işletme sahibini , YGM ve İlgili Memur arkadaşa mail atan bir sistem olmalı.

Bu sensörlerin testi ilgili memur tarafından çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

 

Atılacak mailde [Hangi firmadan ], [Hangi kameranın] veya diğer unsurların hangi konu ile ilgili ikaz verdiğini içeriği olmalıdır.

 

 

 

Doğru kamera tercihi ;
İç veya dış ortamda gerektiği  gibi özenilerek yapılmamış kamera sistemini , kabloların örümcek ağı gibi her yerden sarktığı bir tabloyu çokça görmüşünüzdür.
Hatta monte edilmiş kameraların ayaklarının zamanla kırıldığı, artık vida yerlerinin ayar tutmadığı için bantlandığına çoğu zaman şahit olmuşsunuzdur.
Bu sebep ile daha uzun vadede çalışabilecek, lens açısı değişmeyen, su ve darbelere daha çok dayanıklı vandalproof  kasa diye tabir edilen ürünleri tercih etmekte fayda vardır.
Bizler müşterimizi bu tip bir ürüne yönlendirmekteyiz.

Kayıt Sistemi ve Kayıt Şekli ;
Müdürlükçe açıklanan her iki beyanatta sistemin 7/24 yani kesintisiz kayıt veya hareket algılamaya duyarlı olarak ayarlanabileceği ifade edilmektedir.
Lakin geçmiş yıllarda da benzer söylem olmasına karşın müdürlüklerce kamera sistemlerinin kontrolü sağlamak amaçlı tüm antrepo işletmelerine değişken zaman aralıklarında 5-10 dakika arası test görüntüleri istemişlerdir. Bu görüntülerden bir kısmı antrepoların çalışmadığı gece saatlerine denk gelmekte idi. Kayıt  çıkaramayan tüm antrepolarda “sisteminiz kayıt yapmıyor” veya benzeri şekilde uyarılar gönderilmiştir.
Bu sebeple gelecekte başınızı ağrıtmak istemiyorsanız sisteminiz 7/24 kayıt yapacak şekilde ayarlanmalıdır.
Yeni düzenleme ile kamera sistemleri kayıt platformunda harddisklerin RAID 5 veya RAID6 platformunda çalışması gerekmektedir. 
Raid5-6 ne demek ; Kayıt cihazına takılan tüm disklerin ayrı ayrı çalışması yerine kendi içinde yedeklenerek çalışma mantığıdır. Yani 1 sabit diskin bozulma durumunda veri kaybolmadan sistemin çalışırlılığının devam edebilmesi ama 2  sabit diskin bozulması halinde tüm data kaybedilebilir.
Yeni düzenleme ile kamera sistemleri iyileştirilmiş yapılmış gözükse bile kayıt platformunda antrepo işleticisi RAID 5 veya RAID6 platformunda çalışacak daha maliyetli cihazlar almak zorunda kalacaklardır.
Aslında bu mimari oldukça sağlıklı ve güvenilirdir fakat bu cihazları uygun ortamlarda (bilgi işlem odaları) barındırmak kaydı ile. Çünkü yan yana olan tüm sabit diskler ciddi manada ısınacaktır. Bir çok antrepoda bu sistemlerin bulunacağı yerleri iyi hesaplamak gerekir.
Ayrıca RAID yapmak için daha fazla sabit disk maliyetine girecektir. RAID yapısında tüm diskler aktif kullanıldığı için üretici garanti kapsamında olarak belirlenen 2 yılın sonunda durumunda   ciddi bir maliyeti ziyan edilebileceğini ve veri kaybı  olabileceği gözden kaçmaktadır.
Halbuki diğer sistemlerde cihazlar sadece aktif çalışan sabit diske işlem yaparken geri kalan tüm sabit diskler uyku modunda olduğundan kullanım ömürlerinden  kaybetmezler.
  En ince detaylara göre sistem kurulsa bile ilgili memur tarafından bir ilave de istenme durumu her zaman göz önünde tutularak sistemi bir miktar boş bırakmakta fayda olacağı kanaatindeyim.
Mustafa ÇETİN | 0532 285 9113  
mustafa@mgmguvenlik.net

 

31.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile,
Gümrük Yönetmeliğinin 81/B nolu eki aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.

İyi haftalar.

 

 

(31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı R.G.ile değişik)

ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ

Antrepolara kurulacak kameraların aşağıda yer alan asgari şartları taşıması gerekmekte olup, bu şartların benzerini veya daha üst özelliklerini taşıyan kameraların kullanılması da mümkündür. Kameraların teknik özellikleri ve niteliklerine göre aynı özelliğe ilişkin farklı tabirlere de aşağıda yer verilmiştir.
A- GENEL ÖZELLİKLER
1-Kameraların, yirmidört saat aralıksız kayıt yapan ve/veya harekete duyarlı olması,
2-Kameraların. antrepo sahası giriş-çıkış yerlerine konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 1080P çözünürlükte, saniyede en az 15 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması,
3-Kameraların, antrepoda bulunan kapılar, muayene ve elleçleme alanları ile eşya giriş-çıkışma elverişli yerlere konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 1080P çözünürlükte, saniyede en az 15 resim/kare (fps) görüntü sağlayacak özellikte olması,
4-Kameraların. antreponun kapalı alan ile açık alanında genel izleme sağlayacak şekilde konumlandırılması ve buralara konulacak kameraların en az 720P çözünürlükte, saniyede en az 10 resim/kare (fps) görünlü sağlayacak özellikte olması, açık alanda kör nokta kalmaması,
5-Kamera ve kayıt sistemlerinin kesintisiz güç kaynağına bağlı olması,
6-Kamera kayıtlarının her bir kamera için kayıt tarihinden itibaren bir yıl boyunca saklanması (harddisk, dvd, cd, bulut depolama ve benzeri şekilde) ve kamera kayıtlarının depolanmasında en az RAID 5 veya RAID 6 sistemi bulunması.
7-Kameralarm, gece/gündüz (day/night) özelliğine sahip, karanlık veya ışığın az olduğu ortamlarda da net görüntü alabilecek özellikte ve mekanik İR Cut filtreye sahip olması,
8-Kameraların, hedef görüntüye ait detayları anlık izlemede ve kayıtlı görüntüler izlenirken verebilecek nitelikte olması,
9-Kameralarm, kötü ışıklandırma koşullan altında net ve kaliteli görüntü alabilmesi için geniş arka ışık dengeleme (WDR) ve arka ışık dengeleme (BLC) özelliklerine sahip olması,
10-Kameraların, gece-gündüz geçişi veya ışığın az olduğu ortamlarda görüntüyü daha kararlı hale getiren ve çözünürlük kaybını önleyen teknolojiye sahip olması ve bu kameraların dış ortam koşullarında (hava değişikliği, rüzgâr, yağmur vb.) odaklanma bozulmasını en aza indirgeyecek şekilde önlemlerin alınmış olması,
11-Kameraların, hava ve dış etkenler nedeniyle yönünün değişmesini engelleyecek şekilde monte edilmesi veya korunaklı hale getirilmesi,
12-IP kameraların kullanılması (ancak aranan şartlan taşıması kaydıyla hâlihazırda antrepoda kullanılmakta olan analog kameralar da kabul edilir),
13-Kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak tarih, saat, dakika şeklinde log tutabilme imkânının olması (bu özellikleri kamera üzerinde barındırabilir),
14-Kamera sisteminde ön izleme, oynatma, canlı izleme, yedekleme, kayıttan yürütme-playback ve bunların aynı anda ağdan yapılabilmesi,
15-Kayıt-playback desteği ile normal, hızlı, yavaş ve elle tek kare oyun şeklinde seçeneklerinin olması (kamera, kayıt cihazı veya her ikisinde de bulunabilir),
16-Uzaktan erişim ile. en az yedi gün geriye seyredebilme özelliği olması (uzaktan erişim ile),
17-Kameraların üzerinde İR LED bulunması veya çok düşük aydınlatmalı ortamda harici İR Spot aydınlatmaları ile birlikte montajlanması ve eşya giriş-çıkış yerlerini gösteren kameraların üzerinde veya entegre İR LED'lerin en az 30 metrelik gece görüş mesafesine sahip olması,
18-Kameraların, akıllı hareket algılama, sabotaj algılama ve harici alarm algılama özelliklerine sahip olması,
19-Kameralarm, hava koşulları nedeniyle konumunun veya açısının değişmesi ve/veya dışardan müdahale edilmesi (kamera görüşünün engellenmesi, odağın müdahale edilerek bozulması, kamera yönünün değiştirilmesi, spreyle kameranın görüntü almasının engellenmesi vb.) hallerinde, üzerinde bulunan uyarı sistemi vasıtası ile ilgili birimlere (gümrük müdürlüğü, antrepo işleticisi ve ilgili personele) elektronik posta yolu ile iletilmesi,
20-Kameraların, alarm durumu algılaması halinde uyarı vermesi ve bunun gümrük müdürlüğüne, antrepo işleticisine ve ilgili personele elektronik posta ile iletilmesi,
21-Kameraların, sabotaj algılaması halinde bunun gümrük müdürlüğüne, antrepo işleticisine ve ilgili personele elektronik posta ile iletilmesi,
22-Sistemde kullanılacak kayıt platformları, tanımlanan kriterleri sağlamak kaydıyla konfıgüre edilerek gerekli HDD kapasitesi ile temin edilmesi,
23-Sistem dâhilinde kullanılacak olan kameraların ONVIF Full Member (Tam Üye) üyesi olması,
24-Yapılacak çalışmanın uzun ömürlü ve bakımının sağlıklı olarak yapılabilmesi, ayrıca uyumluluk ve istikrarlı bir yapıda çalışması için kullanılacak İP kameralar, İP video kayıt ve yönetim cihazları ve İzleme ve Yönetim Yazılımının aynı üreticiye ait olması, gereklidir.
B- ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER
1-Kameralar, M-JPEG, H.264, MPEG-4 veya MX-Peg görüntü sıkıştırma formatlarım desteklemeli,
2-Kameralar, en az 720P (analog kamera ise D1) çözünürlükte görüntüler elde edebilmeli,
3-Kameralar, en az 10 (on) fps kayda izin vermeli,
4-Kameralar;
*En az F1.2'de 2.8 mm, F.l.ö'de 4.3 mm ayarlanabilir lense sahip olmalı ve en fazla 1/ 2,5" (bir bolü iki virgül beş inç) CMOS'a sahip olmalı (daha geniş açılı lensler de kabul edilir),
*Arka plan ışığını dengelemeli,
♦Otomatik beyaz dengelemeli,
* Akıllı harekel algılamalı,
*Darbe (sabotaj) algılamalı,
♦Görüntü ile senkronize ses kaydı sağlamalı,
♦Gündüz en az Fİ .2 ışık hassasiyeti, 1/30 saniye örtücü hız, 50IRE'de 0,3 (sıfır virgül üç) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek niteliklerde olmalı,
*Gece en az Fİ .2 ışık hassasiyeti, 1/30 saniye örtücü hız, 50IRE'de 0,05 (sıfır virgül sıfır beş) lux veya daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek niteliklerde olmalı,
♦Hem gündüz, hem de gece net görüntü verebilmesi için mekanik infrared filtreye sahip olmalı,
*SD hafıza kartı yuvasına sahip olmalı, ağ bağlantısı bir nedenden dolayı kesildiğinde üzerine kayıt yapılabilmeli ve en az 64 GB'ye kadar hafıza kartım desteklemeli,
5-Kameralar, ağ bağlantısı üzerinden bir kayıt sunucusuna, Ağa Bağlı Depolama Birimine (NAS) veya Ağa Video Kaydedici (NVR) cihazına kayıt yapabilmeli,
6-Kameralar, görüş açısındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü büyütebil meli (zoom) veya dijital yakınlaştırma (dijital zoom) ve sonrasında resmin içerisinde gezinme yapabilmeye elverişli olmalı,
7-Kameralar, mikrofon ile dış ortamdaki sesleri operatöre iletme ve kaydetme özelliğine sahip olmalı,
8-Kameralar, ethernet bağlantısı üzerinden TCP/IP protokol video çıkış sağlamalı,
9-Kamera sistemine 10 adet kullanıcı atanabilmeli ve kullanıcılara farklı yetkiler tanımlanabilmeli,
10-Kamera sistemine aynı anda 8 kullanıcı bağlanabilmen',
11-Kamera, kullanıcı ve yönetici şifre koruma seviyelerine sahip olmalı,
12-Kameralar 3 boyutlu gürültü azaltma özelliğini desteklemeli,
13-Kameralar, geniş dinamik aralık (WDR-60dB) ve arka ışık bastırma (BLC) özelliklerini veya akıllı gölge teknolojisini desteklemeli,
14-Kameralar, gizlilik maskeleme (4 bölge) özelliğini desteklemeli,
15-Kamcralar, dijital zoom özelliğini desteklemeli,
16-Kameralar, video mirror veya video flip özelliklerini desteklemeli,
17-Kameralar veya kayıt sistemlerinin; IPv4'te TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, POP3, NTP, DNS, FTP, ARP, DHCP, RTSP, ONVIF (TAM ÜYE) protokollerine, IPvö'da ise TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPvö, P0P3, NTP, SMTP, ONVIF (TAM ÜYE) protokollerine entegre desteği olmalı,
18-Sistem, en az beş farklı alıcıya JPEG anlık durum görüntüsü göndermek için elektronik posta hizmeti sağlamalıdır.
C- KAMERA YAZILIMI VE KAYIT SİSTEMİ
1-Yazılım ve Kayıt Sistemi, H.264 ve MPEG-4 formatlarmdaki görüntüleri kayıt edebilmeli,
2-Yazılım ve Kayıt Sisteminin Full HD (1920x1080) kamera desteği bulunmalı, bu destek ile yüksek çözünürlüklerde kayıt yapılabilmeli,
3-Yazılım ve Kayıt Sistemi, Raid 5 ve Raid 6 desteğine sahip olmalı,
4-Yazılım, canlı izleme ve video oynatma için dijital zoom özelliğini desteklemeli,
5-Yazılım, sisteme bağlı tüm kameraların görüntüsünü gerçek zamanlı olarak ve kayıt üzerinden sergileme yeteneğine sahip olmalı,
6-Yazılım, seçilen bir zaman aralığına ait olay/alarmların sorgulamasını yapabilmeli,
7-Yazılım, kameralar tarafından tespit edilen hareket alarmlarını sergileme ve operatörü sesli ve görüntülü olarak ikazlama fonksiyonuna sahip olmalı,
8-Yazılım, bir alarm/olay tetiklendiğinde, tetiklenmiş kanalın görüntüsünü ana monitörde göstermeye ayarlanabilmek',
9-Yazılım, bir olay algılandıktan sonra pre-alarm ve post-alarm kaydını başlatabilmek',
10-Yazılım, herhangi bir zamanda kameraların kaydettiği görüntüleri eş zamanlı olarak sergileyebilmeli,
11-Yazılım, hızlı oynatma için alarm bildirimlerini veri tabanına belgelendirmeli,
12-Yazılım, Sürekli kayıt, kayıt kapalı, alarm/olay kaydı için bir haftada saatlik bazda zamanlanmış kayıt özelliğini desteklemeli, sistem yazılımı akıllı hareket ya da obje algılama özelliğini destekleyen kameralarla birlikte kullanıldığında, belirlenen kurallara ya da filtrelere dayalı kayıt işlevini yerine getirebilmeli,
13-Yazılım, kaydedilmiş videoyu JPEG, MPEG veya AVI formatlanna dönüştürmeyi desteklemeli,
14-Yazılım, canlı erişim sağlayan entegre web hizmetine sahip olmalı,
15-Yazılım, değişik kullanıcı ve gruplar için erişim yetkileri tanımlama ve şifre ile erişim imkanına sahip olmalı,
16-Yazılım, kullanıcıların eylemlerini bir kütüğe kaydetmeli,
17-Yazılım, çözümlenen video akışlarını tek ya da çoklu monitörlerde gösterebilmeli,
18-Yazılım, istemciler ile uzak aygıtlar arasında tam iki yönlü sesi desteklemeli,
19-Yazılım, birden çok kameradan ses dâhil olmak üzere çeşitli biçimlerdeki videoyu dışa aktararak hızlı kanıt aktarımı sağlayabilmeli,
20-Yazılım, video görüntülerinin görüntüleme ve kayıt parametrelerini ayarlama olanağına sahip olmalı,
21-Yazılım, istenilen bir eylemin gerçekleştirilmesi için kamera sensor girişi, akıllı video hareket algılama, sistem alarmları veya mantıksal sensor girişi vb. durumları tefikleme olarak kullanabilmeli; tetiklemc tiplerinin kullanılmasıyla kayıtlı adreslere e-posta gönderilmesi vb. aksiyonlar başlatabilmelidir.